Wycieczka do Wrocławia

W dniach 3-5 czerwca 2024 r.29 uczniów klas 5-8 uczestniczyło w trzydniowym wyjeździe do Wrocławia. Wycieczka była połączeniem relaksu, edukacji, pasji i wiary. Odwiedziliśmy wiele pięknych miejsc i zdobyliśmy/rozszerzyliśmy wiedzę z zakresu m.in. historii, przyrody i techniki. Zobaczyliśmy m.in.: Kolejkowo (ruchoma makieta Dolnego Śląska), Kościół w Legnicy (cud eucharystyczny) i Katedrę we Wrocławiu), Zoo wraz z afrykanarium (oceanarium),

Ogród botaniczny, Ogród japoński, Panoramę Racławicką, piękny Rynek wrocławski wraz z centrum miasta, Hydropolis (Centrum Edukacji Ekologicznej), Halę Stulecia oraz wiele wrocławskich krasnoludków. Zarówno uczniowie, jak i opiekunowie dobrze się bawili, mogli na sobie polegać i wspierali się w chwilach zmęczenia. I co ważne – wszyscy byli wyjątkowo grzeczni !!! Dyrekcja składa serdeczne podziękowania dla Pani Urszuli Babińskiej za profesjonalną pomoc w opiece nad uczniami, oraz GOPS w Rabie Wyżnej za wsparcie finansowe dla uczniów przy organizacji wycieczki.

Uczniowie w autobusie w trakcie wycieczki. fot. M.Kościelniak
troje dziewczyn na tle wodnej kuli. fot. M.Kościelniak
grupa uczniów w holu Hydropolis we Wrocławiu. fot. M.Kościelniak
Grupa uczniów z wychowawcą na tle fontanny i Hali Stulecie we Wrocławiu. fot. M.Kościelniak
uczniowie oglądający makietę w Kolejkowie. fot. M.Kościelniak
5 chłopców oglądający monstrancję. fot. M.Kościelniak
widok wnętrza Kościoła w Legnicy. fot. M.Kościelniak
3 siedzące dziewczyny na tle przyrody. fot. M.Kościelniak
5 uczniów na tle fontanny i elementów przyrody. fot. M.Kościelniak
grupa uczniów na podeście drewnianym nad stawem w ogrodzie. fot. M.Kościelniak
zdjęcie grupowe na tle przyrody uczestników wycieczki do Wrocławia. fot. M.Kościelniak
uczniowie oglądający Panoramę Racławicką. fot. M.Kościelniak
grupa uczniów pod pomnikiem w centrum Wrocławia na skwerze. fot. M.Kościelniak
zdjęcie przedstawie grupę uczniów na tle żyrafy. fot. M.Kościelniak
3 chłopców na tle innych ludzi i szklanej kopuły ze zwięrzętami wodnymi. fot. M.Kościelniak