Zakończenie roku szkolnego 2023/2024

W piątek odbyło się zakończenie roku szkolnego w naszej szkole. Był to dzień pełen emocji, podsumowań i pożegnań. Uczniowie po Mszy Świętej zgromadzili się w sali gimnastycznej, gdzie dyrektor szkoły, mgr inż. Marek Kościelniak, podziękował wszystkim za ciężką pracę i zaangażowanie przez cały rok szkolny. Wyróżniono najlepszych uczniów, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce oraz zaangażowali się w życie szkoły. 

Przemówienie dyrektora szkoły
"Witam uczniów, przedstawicieli rodziców i RR, Grono Pedagogiczne i pracowników obsługi. Dziś szczególny i wyjątkowy dzień. Zamykamy kolejny etap naszego życia. To był kolejny, dobry i wyjątkowy rok szkolny, zarówno pod względem wychowawczym (aż 86 % uczniów
z klas 4-6 uzyskało zachowanie bdb lub wzorowe), jak i edukacyjnym. W wyniku klasyfikacji końcoworocznej brak uczniów z ocenami niedostatecznymi, nieodpowiednią i naganna
z zachowania. Uczniowie osiągnęli wiele sukcesów edukacyjnych i sportowych, w tym:
1. Małopolski Konkurs Języka Niemieckiego – Jakub Filas 6a - tytuł finalisty.
2. II etap Międzyszkolnego Konkursu Biologiczno – Chemicznego BIOLCHEM, organizator Szkoła Podstawowa w Rabie Wyżnej: III miejsce uczennica klasy 6a Oliwia Kozak
3. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski Poezji Anglo i Niemieckojęzycznej, Marcelina Koszarek kl.7a, I miejsce.
4. Szachy powiatowe - Martyna Biernat - 5 miejsce; Kinga Syrnik - 6 miejsce.
5. Powiatowe zawody w pływaniu – Maciej Łukaszka I miejsce stylem klasycznym, Wioletta Łukaszka II miejsce stylem motylkowym – awans do finału wojewódzkiego,
6. Półfinał Wojewódzki Igrzyska Dzieci w koszykówce chłopców – II m-ce.
7. Półfinał Wojewódzki Igrzyska Młodzieży w koszykówce dziewcząt – I m-ce.
8. Półfinał Wojewódzki Małopolskich Igrzysk Młodzieży w piłce siatkowej dziewcząt – III m-ce.
9. Finał Województwa Małopolskiego w koszykówce dziewcząt - Igrzyska Młodzieży Szkolnej – V m-ce.
10. Turniej Piłki Nożnej o Puchar Tymbarku U8 – I m-ce etap Powiatowy.
Realizowaliśmy liczne projekty edukacyjne i innowacje. Wy jako uczniowie chętnie włączaliście się w wiele akcji szkolnych i pozaszkolnych, w tym charytatywnych. Doposażyliśmy szkołę w nowoczesny sprzęt multimedialny, komputerowy, sportowy i inne pomoce dydaktyczne. Utworzyliśmy dodatkową pracownię komputerową. Rozwinęliśmy się znacznie w druku 3D, w tym zakupiliśmy drygą drukarkę. Zmodernizowaliśmy posiadany sprzęt komputerowy. Uczniowie mieli możliwość uczestniczenie w ponad 80 wyjazdach na wycieczki, zawody i konkursy. Aktywnie uczestniczyliście w ponad 40 różnych zajęciach dodatkowych (wyrównawczych, rozwijających, innowacyjnych, korekcyjnych i innych).

Dziękuję Wam – nauczyciele i pracownicy administracji oraz obsługi za wytężoną pracę, wspólne projekty, dbałość o Naszych uczniów i Naszą małą wspólnotę. Za atmosferę w szkole i podejmowane inicjatywy, za Wasz trud, zaangażowanie i zapał w codzienną szkolną rzeczywistości. Szczególne podziękowania kieruję w stronę zastępcy Pana Krzysztofa
i sekretarki Pani Ani za sprawczość, profesjonalizm, sprawność w działaniu i życzliwość.

Dziękuję Wam uczniowie za zaangażowanie, uśmiech, liczne rozmowy, waszą obecność
i wspólnie spędzony owocnie czas. Za Wasze, nie zawsze łatwe pytania i Wasze odpowiedzi. Za współtworzenie i współorganizowanie życia szkolnego. Za Wasze smutki i rozdroża. Za to, że dzięki Wam ciągle się rozwijamy.

Dziękuję Wam rodzice za wsparcie w działalność placówki, za pomoc przy organizacji imprez środowiskowych. Dziękuję za współpracę przy rozwiązywaniu konfliktów i wspólne działanie na rzecz Naszych dzieci. Dziękujemy szczególnie tym rodzicom, którzy wspierają placówkę finansowo (w tym wpłacają na Radę Rodziców) bo to m.in. dzięki nim mamy w tym roku wyjątkowe nagrody. Szczególne podziękowania za współpracę dla RR z przewodniczącym Panem Dawidem Derkiem na czele. W tym roku na uczniów czekają wyjątkowe nagrody
o łącznej wartości ponad 10 tyś. złotych. Dla wszystkich uczniów klas I-III darmowe bilety wejściowe do Rabkolandu. Dla wszystkich uczniów, którzy otrzymają świadectwo z wyróżnieniem bony o wartości 50 zł. Dodatkowe bony dla uczniów za ich działalność szkolną wartości 50 zł. Bony dla uczniów za 100 frekwencje. Duże brawa za ich zaangażowanie.

Dla naszych sportowców, absolwentów i aktywistów druku 3D, Pan informatyk przygotował
i wydrukował wyjątkowe indywidualne nagrody.

Niech nadchodzący okres wakacyjny, będzie dla WAS wszystkich czasem bezpiecznego i radosnego wypoczynku. Pamiętajcie, że nic nie zstąpi waszego zdrowego rozsądku, i że to wy wybieracie środowisko, miejsce i zachowania. Bądźcie uważni, gotowi na nowe wyzwania, aktywni i rozważni."

W imieniu całego grona pedagogicznego i pracowników szkoły, życzymy wszystkim uczniom spokojnych i bezpiecznych wakacji. Niech ten czas będzie pełen niezapomnianych przygód i odpoczynku od codziennych obowiązków. Do zobaczenia we wrześniu!