Dziewczynka siedzi na krześle i czyta na głos książkę. Pozostałe dzieci, odpoczywając, słuchają jej i przeglądają różne pozycje książkowe.

Kącik książki w świetlicy szkolnej

Czytanie – nie tylko poprawia zdolność logicznego myślenia czy wzbogaca zasób słownictwa, ale przede wszystkim rozwija zainteresowania.

Służy temu celowi kącik czytelniczy, który powstał z inicjatywy dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej.

Chętni uczniowie wyposażyli go w przyniesione z domu liczne pozycje książkowe, wśród których można znaleźć bardziej oraz mniej znane dzieciom baśnie, bajki, wiersze czy opowiadania. Mamy nadzieję, że to miejsce już na zawsze stanie się w świetlicy symbolem przyjaźni każdego ucznia z książką.

Regał z przyniesionymi przez dzieci książkami.