Nieskategoryzowane - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Skawie

Polityka plików cookies

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień cookies w przeglądarce.

kamienny pusty grób w skale z odsuniętym kamieniem i światło wydobywające się ze środka grobu

Radosnego Alleluja!

Drodzy Rodzice i Przyjaciele naszej szkoły,

Niech radość zwycięstwa życia nad śmiercią
wzmocni nasze siły w dążeniu do pełni prawdy
o sensie i pięknie życia.

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Św. Jana Bosko w Skawie ze Szkołą Podstawową Filialną w Skawie

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Św. Jana Bosko w Skawie ze Szkołą Podstawową Filialna w Skawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Św. Jana Bosko w Skawie ze Szkołą Podstawową Filialną w Skawie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marek Kościelniak.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 18 26 86 005

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Marek Kościelniak
 • Adres: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Św. Jana Bosko w Skawie ze Szkołą Podstawową Filialną w Skawie
  34-713 Skawa
  Skawa 584 A
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 18 26 86 005

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób z niepełnosprawnościami

Szkoła nie posiada miejsca parkingowego, które jest oznaczone znakiem informacyjnym D – 18 a i T 29. Osoby z niepełnosprawnościami mogą skorzystać z ogólnodostępnego parkingu, który znajduje przy budynku Szkoły w odległości ok. 70 m od wejścia do budynku Szkoły. Możliwe jest zaparkowanie bezpośrednio przed wejściem głównym lub bocznym placówki po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym. Od miejsc parkingowych do bocznych drzwi prowadzi trasa wolna od przeszkód architektonicznych.

Dostępność wejścia do budynku

Wejście główne i boczne do budynku znajduje się wewnątrz ogrodzonego terenu placówki. Wejście główne nie jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Wejście boczne (od strony Gminnego przedszkola) jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Przy głównych i bocznych drzwiach wejściowych prowadzących do Szkoły znajduje się przycisk domofonu umożliwiający wezwanie pomocy przy ewentualnych problemach z otwarciem drzwi.

Tłumacz języka migowego, komunikacja.

Wśród pracowników Szkoły nie ma osoby, która potrafi porozumiewać się językiem migowym. Gabinet Dyrektora i sekretariat znajdują się na pierwszym piętrze. W razie potrzeby udzielenia informacji osobie z  niepełnosprawnościami obsługa wzywa Dyrektora lub osobę przez niego upoważnioną. 

Komunikacja pozioma

Korytarze w budynku są bezkolizyjne, nie posiadają progów, mają czytelny i intuicyjny układ.

Komunikacja pionowa

Budynek Szkoły Podstawowej nr 1 im. Św. Jana Bosko w Skawie ze Szkołą Podstawowa Filialną w Skawie nie jest wyposażony w windę.

Prawo wstępu z psem asystującym

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Rodzaje zastosowań dla osób z niepełnosprawnościami.

Szkoła posiada na parterze toaletę dla osób z niepełnosprawnościami, w tym także na wózkach inwalidzkich.

Kontakt

Ubezpieczenia uczniów

Przedstawiamy dokumenty związane z ubezpieczeniem uczniów naszej szkoły od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na rok szkolny 2021/2022:

pdfpolisa.pdf

pdfCompensa-druk_zgoszenia_szkody_NNW.pdf

pdfKarta_Produktu.pdf

pdfObowizek_Informacyjny_ADO.pdf

pdfOWU_NNW_Szkolne_IV_RODO.pdf

Kalendarz roku szkolnego

1 IX 2021 (środa) – rozpoczęcie roku szkolnego

9 IX 2020 – zebranie wychowawców z rodzicami

14 X 2021 (czwartek) – Dzień Edukacji Narodowej - dzień wolny od zajęć dydaktyczno–wychowawczych

15 X 2021 (piątek) - dzień wolny od zajęć dydaktyczno–wychowawczych

1 XI 2021 (poniedziałek) - święto Wszystkich Świętych - dzień wolny

11 XI 2021 (czwartek) – Święto Niepodległości – dzień wolny

12 XI 2021 (piątek) - dzień wolny od zajęć dydaktyczno–wychowawczych

18 XI 2021 – spotkania z nauczycielami i wychowawcami

23 XII 2021 – 31 XII 2021 – zimowa przerwa świąteczna

6 I 2022 (czwartek) – Trzech Króli – dzień wolny

12 I 2022 (środa) – ustalenie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych

13 I 2022 – spotkania z nauczycielami i wychowawcami

14 I 2022 (czwartek) – konferencja klasyfikacyjna

17 – 30 I 2022 – ferie zimowe

31 I 2022 – zakończenie I okresu

17 III 2022 – spotkania z nauczycielami i wychowawcami

14 IV – 19 IV 2022 – wiosenna przerwa świąteczna

2 V 2022 (poniedziałek) – dzień wolny od zajęć dydaktyczno–wychowawczych

17 V 2022 (wtorek) – powiadomienie uczniów i rodziców o przewidywanej rocznej ocenie niedostatecznej

24 V 2022 (wtorek) – egzamin ósmoklasisty język polski - dzień wolny od zajęć dydaktycznych

25 V 2022 (środa) – egzamin ósmoklasisty matematyka - dzień wolny od zajęć dydaktycznych

26 V 2022 (czwartek) egzamin ósmoklasisty język obcy nowożytny - dzień wolny od zajęć dydaktycznych

13 VI 2022 (poniedziałek) – ustalenie przewidywanych rocznych ocen

14 VI 2022 (wtorek) – spotkania z nauczycielami i wychowawcami

15 VI 2022 (środa) – ewentualne odwołanie od ustalonej oceny do godz. 1200

16 VI 2022 (czwartek) – Boże Ciało – dzień wolny

17 VI 2022 (piątek) - dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

17 VI 2022 (piątek) – ewentualne sprawdziany odwoławcze

17 VI 2022 (piątek) - konferencja klasyfikacyjna

24 VI 2022 (piątek) – zakończenie roku szkolnego

25 VI – 31 VIII 2022 – ferie letnie

Pracownicy

Dyrekcja:

 • dyrektor: mgr inż. Kościelniak Marek (informatyka)
 • wicedyrektor: mgr Stopka Piotr (informatyka)

Nauczyciele:

 • mgr Chowaniec Mariola (edu. dla bezpieczeństwa)
 • mgr Czyszczoń Barbara (n. wspomagający)
 • mgr Czyszczoń Jacek (w. f., wych kl. Va)
 • mgr Dawiec Małgorzata (j. polski, technika, wych kl. VIIa)
 • mgr Drzyzga Katarzyna (naucz. zintegrowane, wych. kl. IIIa)
 • mgr Gargas Małgorzata (naucz. zintegrowane, wych. kl. Ia)
 • mgr Górowska Monika (j. polski, wych. kl. VI)
 • ks. dr Hańderek Jan SDB (katecheta)
 • mgr Faron Dorota (świetlica)
 • mgr Faron Krzysztof (geografia, w.f., wych kl Vb)
 • mgr Gozdecka Alicja (biblioteka)
 • mgr Handzel Joanna (j. polski, wych. kl. IVa)
 • mgr Hanula Norbert (w.f., wych. kl. IVb)
 • mgr Jandura Renata (wos, n. wspomagający)
 • mgr Janiak-Wróbel Anna (naucz. zintegrowane, wych. kl IIb)
 • mgr Konieczny Urszula (naucz. zintegrowane, wych. kl IIIb)
 • mgr Kościelniak Aleksandra (j. angielski)
 • mgr Kosek Lidia (przyroda, biologia, wych. do życia w rodzinie, wych. kl. VIIIa)
 • mgr Kowalczyk Katarzyna (naucz. zintegrowane, wych. kl. IIa)
 • mgr Koźlak Maja (logopeda, oligofrenopedagog)
 • mgr Kutryba Sylwia (j. angielski)
 • ks. mgr lic. Marek Ledwożyw SDB (katecheta)
 • mgr Maciaszek Aleksandra (plastyka)
 • mgr Matysiak Halina (naucz. zintegrowane, wych. kl Ib)
 • mgr Niedziela Wioletta (matematyka, wych. kl VIIb)
 • mgr Skowronek Małgorzata (matematyka)
 • mgr Sularz Ewa (fizyka, chemia)
 • mgr Luberda Agnieszka (j. niemiecki)
 • mgr Wróbel Tomasz (historia, wych. kl. VIIIb)
 • mgr Zielonka-Adamczyk (pedagog, psycholog, doradca zawodowy)


Pracownicy obsługi szkoły:

 • p. Lipiński Józef
 • p. Luberda Jan
 • p. Mateja Jadwiga
 • p. Omylak Kazimierz
 • p. Pustuła Beata
 • p. Sitarz Anna (sekretariat)
 • p. Sularz Maria

Informacje kontaktowe

 

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom Nas o tym.

Tel: +48 798 313 845
E-mail: sekretariat@sp1skawa.pl

Zamknij menu
Wróć na początek strony