Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Św. Jana Bosko w Skawie ze Szkołą Podstawową Filialną w Skawie

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Św. Jana Bosko w Skawie ze Szkołą Podstawową Filialna w Skawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Św. Jana Bosko w Skawie ze Szkołą Podstawową Filialną w Skawie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marek Kościelniak.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 18 26 86 005

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Marek Kościelniak
 • Adres: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Św. Jana Bosko w Skawie ze Szkołą Podstawową Filialną w Skawie
  34-713 Skawa
  Skawa 584 A
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 18 26 86 005

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób z niepełnosprawnościami

Szkoła nie posiada miejsca parkingowego, które jest oznaczone znakiem informacyjnym D – 18 a i T 29. Osoby z niepełnosprawnościami mogą skorzystać z ogólnodostępnego parkingu, który znajduje przy budynku Szkoły w odległości ok. 70 m od wejścia do budynku Szkoły. Możliwe jest zaparkowanie bezpośrednio przed wejściem głównym lub bocznym placówki po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym. Od miejsc parkingowych do bocznych drzwi prowadzi trasa wolna od przeszkód architektonicznych.

Dostępność wejścia do budynku

Wejście główne i boczne do budynku znajduje się wewnątrz ogrodzonego terenu placówki. Wejście główne nie jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Wejście boczne (od strony Gminnego przedszkola) jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Przy głównych i bocznych drzwiach wejściowych prowadzących do Szkoły znajduje się przycisk domofonu umożliwiający wezwanie pomocy przy ewentualnych problemach z otwarciem drzwi.

Tłumacz języka migowego, komunikacja.

Wśród pracowników Szkoły nie ma osoby, która potrafi porozumiewać się językiem migowym. Gabinet Dyrektora i sekretariat znajdują się na pierwszym piętrze. W razie potrzeby udzielenia informacji osobie z  niepełnosprawnościami obsługa wzywa Dyrektora lub osobę przez niego upoważnioną. 

Komunikacja pozioma

Korytarze w budynku są bezkolizyjne, nie posiadają progów, mają czytelny i intuicyjny układ.

Komunikacja pionowa

Budynek Szkoły Podstawowej nr 1 im. Św. Jana Bosko w Skawie ze Szkołą Podstawowa Filialną w Skawie nie jest wyposażony w windę.

Prawo wstępu z psem asystującym

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Rodzaje zastosowań dla osób z niepełnosprawnościami.

Szkoła posiada na parterze toaletę dla osób z niepełnosprawnościami, w tym także na wózkach inwalidzkich.