Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Św. Jana Bosko w Skawie ze Szkołą Podstawową Filialną w Skawie

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Św. Jana Bosko w Skawie ze Szkołą Podstawową Filialna w Skawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Św. Jana Bosko w Skawie ze Szkołą Podstawową Filialną w Skawie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marek Kościelniak.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 18 26 86 005

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Marek Kościelniak
 • Adres: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Św. Jana Bosko w Skawie ze Szkołą Podstawową Filialną w Skawie
  34-713 Skawa
  Skawa 584 A
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 18 26 86 005

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób z niepełnosprawnościami

Szkoła posiada trzy miejsca parkingowe, które są oznaczone znakiem informacyjnym D – 18 a i T 29. Miejsca te znajdują przy budynku Szkoły w odległości ok. 30 m od wejścia do budynku Szkoły zarówno przed - 2 miejsca jak i z boku budynku - 1 miejsce przy wejściu od strony przedszkola. Od miejsc parkingowych do bocznych drzwi prowadzi trasa wolna od przeszkód architektonicznych.

Dostępność wejścia do budynku

Wejście główne i boczne do budynku znajduje się wewnątrz ogrodzonego terenu placówki. Wejście główne nie jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Wejście boczne (od strony Gminnego przedszkola) jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Przy głównych i bocznych drzwiach wejściowych prowadzących do Szkoły znajduje się przycisk domofonu umożliwiający wezwanie pomocy przy ewentualnych problemach z otwarciem drzwi.

Tłumacz języka migowego, komunikacja.

Wśród pracowników Szkoły nie ma osoby, która potrafi porozumiewać się językiem migowym. Gabinet Dyrektora i sekretariat znajdują się na pierwszym piętrze. W razie potrzeby udzielenia informacji osobie z  niepełnosprawnościami obsługa wzywa Dyrektora lub osobę przez niego upoważnioną. 

Komunikacja pozioma

Korytarze w budynku są bezkolizyjne, nie posiadają progów, mają czytelny i intuicyjny układ.

Komunikacja pionowa

Budynek Szkoły Podstawowej nr 1 im. Św. Jana Bosko w Skawie ze Szkołą Podstawowa Filialną w Skawie nie jest wyposażony w windę.

Prawo wstępu z psem asystującym

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Rodzaje zastosowań dla osób z niepełnosprawnościami.

Szkoła posiada na parterze toaletę dla osób z niepełnosprawnościami, w tym także na wózkach inwalidzkich.