kamienny pusty grób w skale z odsuniętym kamieniem i światło wydobywające się ze środka grobu

Drodzy Rodzice i Przyjaciele naszej szkoły,

Niech radość zwycięstwa życia nad śmiercią
wzmocni nasze siły w dążeniu do pełni prawdy
o sensie i pięknie życia.

 

Niech Zmartwychwstały uwalnia nas od strachu
i kieruje nas tam, gdzie wara, nadzieja i miłość.

Niech przynosi POKÓJ w każdej dziedzinie codziennego życia.

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz pracownicy
Szkoły Podstawowej Nr1 im. św. Jana Bosko w Skawie