Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

4 września 2023 (czwartek): rozpoczęcie roku szkolnego;

21 września 2023 (czwartek): pierwsze zebranie z rodzicami godz. 1700;

14 października 2023 (sobota): Dzień Edukacji Narodowej

1 listopada 2023 (środa): Wszystkich Świętych – dzień wolny;

2 listopada 2023 (czwartek): Dzień Wszystkich Zmarłych - dzień wolny od zajęć dydaktyczno–wychowawczych;

3 listopada 2023 (piątek): dzień wolny od zajęć dydaktyczno–wychowawczych;

11 listopada 2023 (sobota): Święto Niepodległości;

16 listopada 2023 (czwartek) godz. 1700: spotkanie rodziców z nauczycielami i wychowawcami;

23 31 grudnia 2023: zimowa przerwa świąteczna;

18 stycznia 2024 (czwartek) godz. 1700: spotkania rodziców z nauczycielami i wychowawcami;

22 stycznia 2024 (poniedziałek): ustalenie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych;

23 stycznia 2024 (wtorek): konferencja klasyfikacyjna;

31 stycznia 2024 (wtorek): zakończenie I okresu roku szkolnego 2023/2024;

12 - 25 lutego 2024: ferie zimowe;

14 marca 2024 (czwartek) godz. 1700: spotkania rodziców z nauczycielami i wychowawcami;

28 marca – 2 kwietnia 2024: wiosenna przerwa świąteczna;

1 maja 2024 (środa): Święto Pracy – dzień wolny;

2 maja 2024 (czwartek): dzień wolny od zajęć dydaktyczno–wychowawczych;

3 maja 2024 (piątek): Święto Konstytucji 3 Maja – dzień wolny;

14 maja 2024 (wtorek): egzamin ósmoklasisty język polski - dzień wolny od zajęć dydaktycznych;

15 maja 2024 (środa): egzamin ósmoklasisty matematyka - dzień wolny od zajęć dydaktycznych;

16 maja 2024 (czwartek): egzamin ósmoklasisty język obcy nowożytny - dzień wolny od zajęć dydaktycznych;

17 maja 2024 (piątek): dzień wolny od zajęć dydaktyczno–wychowawczych;

20 maja 2024 (poniedziałek): powiadomienie uczniów i rodziców o przewidywanej rocznej ocenie niedostatecznej i nagannej;

30 maja 2024 (czwartek): Boże Ciało – dzień wolny;

31 maja 2024 (piątek): dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych;

11 czerwca 2024 (wtorek): ustalenie przewidywanych rocznych ocen;

13 czerwca 2024 (czwartek) godz. 1700: spotkania rodziców z nauczycielami i wychowawcami;

14 czerwca 2024 (piątek): konferencja klasyfikacyjna;

21 czerwca 2024 (piątek): zakończenie roku szkolnego;

22 czerwca 2024 – 31 sierpnia 2024: ferie letnie (w tym: 28-29 sierpnia 2024 - ewentualne egzaminy poprawkowe).