Kalendarz roku szkolnego

1 IX 2021 (środa) – rozpoczęcie roku szkolnego

9 IX 2020 – zebranie wychowawców z rodzicami

14 X 2021 (czwartek) – Dzień Edukacji Narodowej - dzień wolny od zajęć dydaktyczno–wychowawczych

15 X 2021 (piątek) - dzień wolny od zajęć dydaktyczno–wychowawczych

1 XI 2021 (poniedziałek) - święto Wszystkich Świętych - dzień wolny

11 XI 2021 (czwartek) – Święto Niepodległości – dzień wolny

12 XI 2021 (piątek) - dzień wolny od zajęć dydaktyczno–wychowawczych

18 XI 2021 – spotkania z nauczycielami i wychowawcami

23 XII 2021 – 31 XII 2021 – zimowa przerwa świąteczna

6 I 2022 (czwartek) – Trzech Króli – dzień wolny

12 I 2022 (środa) – ustalenie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych

13 I 2022 – spotkania z nauczycielami i wychowawcami

14 I 2022 (czwartek) – konferencja klasyfikacyjna

17 – 30 I 2022 – ferie zimowe

31 I 2022 – zakończenie I okresu

17 III 2022 – spotkania z nauczycielami i wychowawcami

14 IV – 19 IV 2022 – wiosenna przerwa świąteczna

2 V 2022 (poniedziałek) – dzień wolny od zajęć dydaktyczno–wychowawczych

17 V 2022 (wtorek) – powiadomienie uczniów i rodziców o przewidywanej rocznej ocenie niedostatecznej

24 V 2022 (wtorek) – egzamin ósmoklasisty język polski - dzień wolny od zajęć dydaktycznych

25 V 2022 (środa) – egzamin ósmoklasisty matematyka - dzień wolny od zajęć dydaktycznych

26 V 2022 (czwartek) egzamin ósmoklasisty język obcy nowożytny - dzień wolny od zajęć dydaktycznych

13 VI 2022 (poniedziałek) – ustalenie przewidywanych rocznych ocen

14 VI 2022 (wtorek) – spotkania z nauczycielami i wychowawcami

15 VI 2022 (środa) – ewentualne odwołanie od ustalonej oceny do godz. 1200

16 VI 2022 (czwartek) – Boże Ciało – dzień wolny

17 VI 2022 (piątek) - dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

17 VI 2022 (piątek) – ewentualne sprawdziany odwoławcze

17 VI 2022 (piątek) - konferencja klasyfikacyjna

24 VI 2022 (piątek) – zakończenie roku szkolnego

25 VI – 31 VIII 2022 – ferie letnie