Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

1 września 2022 (czwartek): rozpoczęcie roku szkolnego;

22 września 2022 (czwartek): zebranie wychowawców z rodzicami godz. 1700;

14 października 2022 (piątek): Dzień Edukacji Narodowej - dzień wolny od zajęć dydaktyczno–wychowawczych;

31 października 2022 (poniedziałek): dzień wolny od zajęć dydaktyczno–wychowawczych;

1 listopada 2022 (wtorek): Wszystkich Świętych – dzień wolny;

2 listopada 2022 (środa): Dzień Wszystkich Zmarłych - dzień wolny od zajęć dydaktyczno–wychowawczych;

11 listopada 2022 (piątek): Święto Niepodległości – dzień wolny;

17 listopada 2022 (czwartek) godz. 1700: spotkanie rodziców z nauczycielami i wychowawcami;

23 31 grudnia 2022: zimowa przerwa świąteczna;

6 stycznia 2023 (piątek): Święto Trzech Króli – dzień wolny;

19 stycznia 2023 (czwartek) godz. 1700: spotkania rodziców z nauczycielami i wychowawcami;

23 stycznia 2023 (poniedziałek): ustalenie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych;

24 stycznia 2023 (wtorek): konferencja klasyfikacyjna;

30 stycznia 2023 – 12 lutego 2023: ferie zimowe;

31 stycznia 2023 (wtorek): zakończenie I okresu;

16 marca 2023 (czwartek) godz. 1700: spotkania rodziców z nauczycielami i wychowawcami;

6 – 11 kwietnia 2023: wiosenna przerwa świąteczna;

1 maja 2023 (poniedziałek): Święto Pracy – dzień wolny;

2 maja 2023 (wtorek): dzień wolny od zajęć dydaktyczno–wychowawczych;

3 maja 2023 (środa): Święto Konstytucji 3 Maja – dzień wolny;

22 maja 2023 (poniedziałek): powiadomienie uczniów i rodziców o przewidywanej rocznej ocenie niedostatecznej i nagannej;

23 maja 2023 (wtorek): egzamin ósmoklasisty język polski - dzień wolny od zajęć dydaktycznych;

24 maja 2023 (środa): egzamin ósmoklasisty matematyka - dzień wolny od zajęć dydaktycznych;

25 maja 2023 (czwartek): egzamin ósmoklasisty język obcy nowożytny - dzień wolny od zajęć dydaktycznych;

8 czerwca 2023 (czwartek): Boże Ciało – dzień wolny;

9 czerwca 2023 (piątek): dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych;

14 czerwca 2023 (środa): ustalenie przewidywanych rocznych ocen;

15 czerwca 2023 (czwartek) godz. 1700: spotkania rodziców z nauczycielami i wychowawcami;

16 czerwca 2023 (piątek): konferencja klasyfikacyjna;

23 czerwca 2023 (piątek): zakończenie roku szkolnego;

24 czerwca 2023 – 31 sierpnia 2023: ferie letnie.