Pracownicy

Dyrekcja:

 • dyrektor: mgr inż. Kościelniak Marek (informatyka)
 • wicedyrektor: mgr Stopka Piotr (informatyka)

Nauczyciele:

 • mgr Cieplińska-Korwel Marta (muzyka)
 • mgr Chudy Małgorzata (socjoterapia)
 • mgr Czyszczoń Jacek (w.f., wych kl. 6a)
 • mgr Dawiec Małgorzata (j. polski, technika, wych kl. 8a)
 • mgr Drzyzga Katarzyna (naucz. zintegrowane, wych. kl. 1, pedagog spec.)
 • mgr Górowska Monika (j. polski, wych. kl. 7)
 • ks. dr Hańderek Jan SDB (katecheta)
 • mgr Faron Dorota (świetlica)
 • mgr Faron Krzysztof (geografia, w.f., edu. dla bezpieczeństwa, wych. kl 6b)
 • mgr Gozdecka Alicja (biblioteka)
 • mgr Handzel Joanna (j. polski, wych. kl. 5a)
 • mgr Hanula Norbert (w.f., wych. kl. 5b)
 • mgr Jandura Renata (wos)
 • mgr Janiak-Wróbel Anna (naucz. zintegrowane, wych. kl. 3b)
 • mgr Konieczny Urszula (naucz. zintegrowane, wych. kl. 2a, pedagog spec.)
 • mgr Kościelniak Aleksandra (j. angielski, wych. kl. 4a)
 • mgr Kosek Lidia (przyroda, biologia, wych. do życia w rodzinie, wych. kl. 4b)
 • mgr Kowalczyk Katarzyna (naucz. zintegrowane, wych. kl. 3a)
 • mgr Koźlak Maja (logopeda, oligofrenopedagog)
 • mgr Kutryba Sylwia (j. angielski)
 • ks. mgr lic. Marek Ledwożyw SDB (katecheta)
 • mgr Maciaszek Aleksandra (plastyka)
 • mgr Matysiak Halina (naucz. zintegrowane, wych. kl. 2b)
 • mgr Niedziela Wioletta (matematyka, wych. kl. 8b)
 • mgr Skowronek Małgorzata (matematyka, pedagog spec.)
 • mgr Tomala Katarzyna (fizyka, chemia)
 • mgr Luberda Agnieszka (j. niemiecki)
 • mgr Wróbel Tomasz (historia)
 • mgr Zielonka-Adamczyk (pedagog, psycholog, doradca zawodowy)


Pracownicy obsługi szkoły:

 • p.Kędzior Iwona
 • p. Lipiński Józef
 • p. Luberda Jan
 • p. Omylak Kazimierz
 • p. Pustuła Beata
 • p. Sitarz Anna (sekretariat)
 • p. Sitarz Stanisław
 • p. Sularz Maria
 • p. Waksmundzka Beata (pomoc nauczyciela)