Pracownicy

Dyrekcja:

 • dyrektor: mgr inż. Kościelniak Marek (w.f.)
 • wicedyrektor: mgr Faron Krzysztof (w.f., EDB)

Nauczyciele:

 • mgr Cieplińska-Korwel Marta (muzyka)
 • mgr Czyszczoń Jacek (w.f., wych. kl. 7a)
 • mgr Dawiec Małgorzata (j. polski, technika)
 • mgr Drzyzga Katarzyna (naucz. zintegrowane, wych. kl. 2)
 • mgr Górowska Monika (j. polski, wych. kl. 8)
 • ks. dr Hańderek Jan SDB (katecheta)
 • mgr Faron Dorota (świetlica)
 • mgr Gozdecka Alicja (biblioteka)
 • mgr Handzel Joanna (j. polski, wych. kl. 6a)
 • mgr Hanula Norbert (w.f., wych. kl. 6b)
 • mgr Janiak-Wróbel Anna (naucz. zintegrowane, wych. kl. 1a)
 • mgr Klimas Katarzyna (geografia)
 • mgr Konieczny Urszula (nauczyciel wspomagający, pedagog spec.)
 • mgr Kościelniak Aleksandra (j. angielski, wych. kl. 5a)
 • mgr Kosek Lidia (przyroda, biologia, wych. do życia w rodzinie, wych. kl. 5b)
 • mgr Kowalczyk Katarzyna (naucz. zintegrowane, wych. kl. 1b)
 • mgr Koźlak Maja (logopeda, oligofrenopedagog, pedagog spec.)
 • mgr Kutryba Sylwia (j. angielski, wych. kl. 4a)
 • ks. mgr lic. Marek Ledwożyw SDB (katecheta)
 • mgr Maciaszek Aleksandra (plastyka)
 • mgr Matysiak Halina (naucz. zintegrowane, wych. kl. 3b)
 • mgr Niedziela Wioletta (matematyka, wych. kl. 4b)
 • mgr Oprzędek Gabriela (naucz. zintegrowane, wych. kl. 3a)
 • mgr Skowronek Małgorzata (matematyka)
 • mgr Tomala Katarzyna (fizyka, chemia)
 • mgr Luberda Agnieszka (j. niemiecki)
 • mgr Wróbel Tomasz (historia, WOS, wych. kl. 7b)
 • mgr inż. Wójcik Dominik (informatyka)
 • mgr Zielonka-Adamczyk Iwona (pedagog, psycholog, doradca zawodowy)


Pracownicy obsługi szkoły:

 • p. Kędzior Iwona
 • p. Luberda Jan
 • p. Omylak Kazimierz
 • p. Pustuła Beata
 • p. Sitarz Anna (sekretariat)
 • p. Sitarz Stanisław
 • p. Seroka Marek
 • p. Sularz Maria