Wymagania Edukacyjne

Zapoznaj się ze szczegółowymi wymaganiami edukacyjnymi na oceny z poszczególnych przedmiotów

ePUAP

Za pośrednictwem ESP można kierować wnioski, skargi, zapytania naszej Szkoły na przedmiotowy adres skrytki

Insp. Ochrony Danych

Rafał Andrzejewski; e-mail: iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl tel: 504976690

kodowanie biolW dniach od 4 do 8 października 2021 zajęcia z biologii i przyrody, w klasach 4 – 7 były powiązane z wykorzystaniem kodowania. Uczniowie na odpowiednich szablonach rozkodowywali ukryte pod cyframi i literami elementy należące do przyrody ożywionej i nieożywionej. Uczniowie na tych zajęciach pracowali nad usystematyzowaniem wiedzy aktualnie omawianej na lekcjach. Właściwe odkodowanie gwarantowało rozwiązanie zadania i udzielenie prawidłowej odpowiedzi. Zajęcia z wykorzystaniem kodowania miały na celu rozwijanie umiejętności analizowania, kreatywnego myślenia i wyszukiwania niestandardowych rozwiązań prowadzących do osiągnięcia postawionego celu.

 


 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. św. Jana Bosko w Skawie  ze Szkołą Podstawową Filialną w Skawie

Witamy serdecznie na nowej stronie naszej szkoły

Kontakt

Szkoła Podstawowa Nr1 im. św. Jana Bosko w Skawie ze Szkołą Podstawową Filialną w Skawie; 34-713 Skawa 584A


tel./fax.: +48 18 26 86 005, 722                    tel. komórkowy: +48 798 313 845

NIP: 7351059643, REGON: 490452751

Email: sekretariat@sp1skawa.pl
Web: www.sp1skawa.pl