1 IX 2021 (środa) – rozpoczęcie roku szkolnego.

9 IX 2020 – zebranie wychowawców z rodzicami.

14 X 2021 (czwartek) – Dzień Edukacji Narodowej - dzień wolny od zajęć dydaktyczno–wychowawczych.

15 X 2021 (piątek) - dzień wolny od zajęć dydaktyczno–wychowawczych.

1 XI 2021 (poniedziałek) - święto Wszystkich Świętych - dzień wolny.

11 XI 2021 (czwartek) – Święto Niepodległości – dzień wolny.

12 XI 2021 (piątek) - dzień wolny od zajęć dydaktyczno–wychowawczych.

18 XI 2021 – spotkania z nauczycielami i wychowawcami.

23 XII 2021 – 31 XII 2021 – zimowa przerwa świąteczna.

6 I 2022 (czwartek) – Trzech Króli – dzień wolny.

12 I 2022 (środa) – ustalenie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych.

13 I 2022 – spotkania z nauczycielami i wychowawcami.

14 I 2022 (czwartek) – konferencja klasyfikacyjna.

17 – 30 I 2022 – ferie zimowe.

31 I 2022 – zakończenie I okresu

17 III 2022 – spotkania z nauczycielami i wychowawcami.

14 IV – 19 IV 2022 – wiosenna przerwa świąteczna.

2 V 2022 (poniedziałek) – dzień wolny od zajęć dydaktyczno–wychowawczych.

17 V 2022 (wtorek) – powiadomienie uczniów i rodziców o przewidywanej rocznej ocenie niedostatecznej.

24 V 2022 (wtorek) – egzamin ósmoklasisty język polski - dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

25 V 2022 (środa) – egzamin ósmoklasisty matematyka - dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

26 V 2022 (czwartek) egzamin ósmoklasisty język obcy nowożytny - dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

13 VI 2022 (poniedziałek) – ustalenie przewidywanych rocznych ocen.

14 VI 2022 – spotkania z nauczycielami i wychowawcami.

15 VI 2022 (środa) ewentualne odwołanie od ustalonej oceny do godz. 1200.

16 VI 2022 (czwartek) – Boże Ciało – dzień wolny.

17 VI 2022 (piątek) - dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

17 VI 2022 (piątek) – ewentualne sprawdziany odwoławcze.

17 VI 2022 (piątek) - konferencja klasyfikacyjna.

24 VI 2022 (piątek) – zakończenie roku szkolnego.

25 VI – 31 VIII 2022 – ferie letnie.

Kontakt

Szkoła Podstawowa Nr1 im. św. Jana Bosko w Skawie ze Szkołą Podstawową Filialną w Skawie; 34-713 Skawa 584A


tel./fax.: +48 18 26 86 005, 722                    tel. komórkowy: +48 798 313 845

NIP: 7351059643, REGON: 490452751

Email: sekretariat@sp1skawa.pl
Web: www.sp1skawa.pl