P1020260W dniu 20 maja 2019r. (poniedziałek) w godzinach 13.30-18.00 w budynku nr 65 Szkoły Podstawowej w Rabie Wyżnej w ramach zajęć projektu nr RPMP.10.01.03-12-0292/16 p.n. "JA w świecie = przyroda + matematyka + informatyka" odbył się Turniej Szachowy dla uczniów podsumowujący pracę kół szachowych w ramach w/w projektu Unii Europejskiej.P1020238
W turnieju wzięło udział 36 uczniów-zawodników ze szkół podstawowych z Bielanki, Skawy i Raby Wyżnej.

 

20190424 091725 resize 9 compress 10Jednym z założeń projektu "Ja w świecie = matematyka, przyroda, informatyka" są wycieczki edukacyjne. Tym razem klasy trzecie gimnazjum udały się do Ogrodu Doświadczeń oraz Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie.20190424 095357 resize 49 compress 71

Uczniowie sprawdzali, jak zachowują się różne substancje w ekstremalnie niskich temperaturach suchego lodu (–78°C) i ciekłego azotu (–195°C), oraz brali udział w różnych eksperymentach fizycznych.

 

Zapraszamy do zapoznania się z rekrutacją dodatkową projektu: „Ja w świecie = przyroda + matematyka + informatyka”

zobacz...

 


 

Ogłoszenie o rozpoczęciu Rekrutacji do Projektu
„Ja w świecie = przyroda + matematyka + informatyka”

Szczegóły w regulaminie rekrutacji

Załączniki regulaminu rekrutacji:

  1. Formularz rekrutacyjny
  2. Oświadzczenie wizerunku
  3. Formularz rekrutacyjny - oświadczenie
  4. Formularz rekrytacyjny - tabele
  5. Deklaracja uczestnictwa
  6. Formularz rekrutacyjny RODO

 


 

szachyCelem zawodów było umożliwienie wszystkim uczniom spotkania przy szachownicy, wyłonienie Mistrza Szkoły, popularyzacja sportu szachowego, rozwijanie zainteresowania szachami jako formą spędzania czasu wolnego.
W Mistrzostwach wzięło udział 30 uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum, również nie uczestniczący w zajęciach Kółka Szachowego. Reprezentowali różny poziom gry. Mistrzem szkół została Weronika Czyszczoń z kl.IIIA Gim.

Dnia 10.05.2018 roku pojechaliśmy na wycieczkę szkolną wraz z klasą 3A gimnazjum. Pierwsza część wycieczki obejmowała zwiedzanie ogrodu doświadczeń w Krakowie. Na początku zwiedzania pani instruktor zaprezentowała nam mroźne eksperymenty. Opowiedziała nam o właściwościach i zastosowaniach ciekłego azotu i suchego lodu a także pokazała nam różne doświadczenia z tymi substancjami.

bochnia112, 13 i 14 marca nasi uczniowie klas II i III Gimnazjum, oraz klas VII Szkoły Podstawowej uczestniczyli w wycieczkach do Kopalni soli w Bochni. Wycieczki te były organizowane w ramach projektu „Ja w świecie = przyroda + matematyka + informatyka” i obejmowały: zwiedzanie kopalni i poznawanie jej historii oraz historii i sposobów pozyskiwania soli kamiennej. Zainteresowanie było bardzo duże zwłaszcza dzięki ciekawym elementom multimedialnej techniki przedstawiania tych zagadnień.

 

 

Kontakt

Szkoła Podstawowa Nr1 im. św. Jana Bosko w Skawie ze Szkołą Podstawową Filialną w Skawie; 34-713 Skawa 584A


tel./fax.: +48 18 26 86 005, 722                    tel. komórkowy: +48 798 313 845

NIP: 7351059643, REGON: 490452751

Email: sekretariat@sp1skawa.pl
Web: www.sp1skawa.pl