Szanowni Państwo

Od poniedziałku zmienia się rozporządzenie MEiN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zgodnie z zapisem § 3 ust. 4a zajęcia będą realizowane w następujący sposób: 1) nie więcej niż 50% uczniów realizuje zajęcia w szkole podstawowej, oraz 2) co najmniej 50% uczniów realizuje te zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

W związku z powyższym od poniedziałku dzieci będą się uczyć naprzemiennie, tzn. jednego dnia stacjonarnie w szkole, a kolejnego dnia zdalnie z domu.

 

Zapraszamy do zapoznania się z procedurami bezpieczeństwa podczas odbywających się na terenie naszej szkoły konsultacji dla uczniów klasy VIII, obowiązująca od 19 lutego 2021 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zobacz...

 


 

Zapraszamy do zapoznania się z procedurą dotyczącą organizacji zajęć w klasach edukacji wczesnoszkolnej w trybie nauki stacjonarnej w Szkole Podstawowej Nr1 im. Św. Jana Bosko w Skawie ze Szkołą podstawową Filialną w Skawie od 18 stycznia 2021 r. w okresie zagrożenia epidemiologicznego COVID-19.

zobacz...

 


 

Szanowni rodzice i drodzy uczniowie.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19., w okresie od dnia 26 października 2020r. do dnia 8 listopada 2020r. klasy 4-8 przechodzą na naukę zdalną.

Poniżej kilka najważniejszych informacji organizacyjnych:

 

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym i troszcząc się o bezpieczeństwo zarówno uczniów jak i pracowników, wprowadzamy z dniem 1 września 2020r procedurę funkcjonowania naszej szkoły. Zapraszamy do zapoznania się z tym dokumentem.

Zobacz...

 


 

Szanowni Rodzice!

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek sytemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr1 im. Św. Jana Bosko w Skawie ze Szkołą Podstawową Filialną w Skawie informuje, że w dniach od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. będzie prowadzone nauczanie zdalnie.

Czas, w którym jesteśmy wymaga od nas wszystkich pełnej mobilizacji i współpracy. Prosimy o wyrozumiałość i stosowanie się do poniższych informacji.

 

Kontakt

Szkoła Podstawowa Nr1 im. św. Jana Bosko w Skawie ze Szkołą Podstawową Filialną w Skawie; 34-713 Skawa 584A


tel./fax.: +48 18 26 86 005, 722                    tel. komórkowy: +48 798 313 845

NIP: 7351059643, REGON: 490452751

Email: sekretariat@sp1skawa.pl
Web: www.sp1skawa.pl