HARMONOGRAM REKRUTACJI

w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Św. Jana Bosko w Skawie

ze Szkołą Podstawową Filialną w Skawie

NA ROK SZKOLNY 2021/2022

L.P.

 RODZAJ CZYNNOŚCI

 TERMIN

 w postępowaniu rekrutacyjnym

TERMIN

 w postępowaniu uzupełniającym

 1.

Zapisy uczniów do klasy I szkoły podstawowej zamieszkałych w obwodzie szkoły na DRUKU:

KARTA ZGŁOSZENIA

 od 22 do 26
 lutego 2021 r.

  

 2.

Podanie do publicznej wiadomości listy uczniów przyjętych do klasy I na rok szkolny 2020/2021.

 1 marca 2021 r.

 do godz. 900

  

 3.

W przypadku wolnych miejsc podanie do publicznej wiadomości ilości wolnych miejsc i otwarcie postępowania rekrutacyjnego.

 1 marca 2021 r.

 4 maja 2021 r.

 4.

Składanie wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej dzieci z poza obwodu szkoły dostępne w sekretariacie szkoły w godz. urzędowania

WNIOSEK + dokumenty potwierdzające wymagania określone w kryteriach rekrutacyjnych:

 od 1 do 10
 marca 2021 r.

 od 4 do 12
 maja 2021 r.

 5.

Weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną

 od 11 do 18
 marca 2021 r.

 od 13 do 19
 maja 2021 r.

 6.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

 19 marca 2021 r.
  do godz. 1500

 20 maja 2021 r.
  do godz. 1500

 7.

Potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia

OŚWIADCZENIE

 od 19 do 25
 marca 2021 r.

 od 20 do 27
 maja 2021 r.

 8.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 26 marca 2021 r.
  do godz. 1500

 28 maja 2021 r.
 do godz. 1500

Kontakt

Szkoła Podstawowa Nr1 im. św. Jana Bosko w Skawie ze Szkołą Podstawową Filialną w Skawie; 34-713 Skawa 584A


tel./fax.: +48 18 26 86 005, 722                    tel. komórkowy: +48 798 313 845

NIP: 7351059643, REGON: 490452751

Email: sekretariat@sp1skawa.pl
Web: www.sp1skawa.pl