Administratorem danych z monitoringu wizyjnego jest: Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Św. Jana Bosko w Skawie ze Szkołą Podstawową Filialną w Skawie.

Celem monitoringu wizyjnego jest: zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkoły oraz osobom przebywającym na terenie obiektów np. rodzicom, a także w celu ochrona mienia szkoły/placówki.

Monitoring obejmuje wejścia do budynków, ciągi komunikacyjne wewnętrzne, wnętrze obiektu oraz teren wokół obiektu.
Więcej informacji na temat obowiązku informacyjnego dotyczącego monitoringu wizyjnego można uzyskać pod numerem telefonu (18) 26 86 005, 722 lub w pokoju nr 109.

zobacz...

Kontakt

Szkoła Podstawowa Nr1 im. św. Jana Bosko w Skawie ze Szkołą Podstawową Filialną w Skawie; 34-713 Skawa 584A


tel./fax.: +48 18 26 86 005, 722                    tel. komórkowy: +48 798 313 845

NIP: 7351059643, REGON: 490452751

Email: sekretariat@sp1skawa.pl
Web: www.sp1skawa.pl