ZAJĘCIA DODATKOWE
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

zobacz pdf...

 

LP

nazwa zaj. dod.

imię i nazwisko nauczyciela

dni tygodnia

godziny

sala lekc.

uwagi

1

ZDW. j. polski

Małgorzata Dawiec

wtorek

7.30 - 8.15

104

101

kl: 7a,7b,8b - 1-3 wtorek miesiąca;

kl.6a - 2-4 wtorek miesiąca

2

ZRU j. polski

poniedziałek

7.30 - 8.15

101

klasa 6A

3

ZRU Koło
matematyczno-przyrodnicze

Katarzyna Drzyzga

poniedziałek

11.55 - 12.40

312

 

4

Zajęcia
korekcyjno- kompensacyjne

środa

7.30 - 815

207

Klasa 5

5

Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne

piątek

7.30 - 815

208

Klasa 8 A

6

Innowacja pedagogiczna „W świecie ortografii”

wtorek

11.55 - 12.40

312

 

7

ZDW biologia

Lidia Kosek

poniedziałek

7.30 - 8.15

104

kl.7b - co drugi tydzień

8

ZRU biologia

piątek

7.30 - 8.15

102

kl. 6b

9

Zajęcia
korekcyjno-kompensacyjne

Katarzyna Kowalczyk

poniedziałek

7.30 - 8.15

107

kl. 7b  w 1 i 3 poniedziałek miesiąca

10

Zajęcia
korekcyjno-kompensacyjne

wtorek

7.30 - 8.15

206

kl. 7a w 1 i 3 wtorek miesiąca

11

Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne

wtorek

7.30 - 8.15

413

kl. 3b  w 2 i 4 wtorek miesiąca

12

Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne

piątek

12.50 - 13.35

107

kl. 2b w 2 i 4 piątek miesiąca

13

Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne

piątek

13.40 - 14.25

209

kl. 8b w 2 i 4 piątek miesiąca

14

ZRU Koło teatralno-czytelnicze

piątek

11.55 - 12.40

313

 

15

Innowacja pedagogiczna

„Z ekologią za pan brat”

wtorek

11.55 - 12.40

313

 

16

ZDW

środa

7.30 - 8.00

313

 

17

ZDW z j.ang.

Sylwia Pyka

środa

7.30 - 8.15

210

kl. 8A i 8B (2 gr., co drugi tydz.)

18

ZDW z j.ang.

czwartek

7.30 - 8.15

208

kl. 7A i 7B (2 gr., co drugi tydz.)

19

ZRU - muzyka

Marta Cieplińska - Korwel

środa

12.50 - 13.35

103

kl. 4a

20

13.40 - 14.25

205

kl. 4b

21

logopedia

Maja Koźlak

poniedziałek

11.45 - 13.05

gabinet

uczniowie z klas I-III

wtorek

7.30 - 8.20

środa

7.30 - 8.20 i 11.40 - 13.10

czwartek

7.30 - 8.20

22

ZRU - innowacja pedagogiczna „Z ortografią za pan brat”.

Halina Matysiak

piątek

11:55 - 12:40

413

 

23

Innowacja pedagogiczna „Z ekologią za pan brat”.

wtorek

11:55 - 12:40

413

 

24

ZDW z j.niem.

Agnieszka Luberda

czwartek

13.40 - 14.25

208

1x w miesiącu (8b)

25

wtorek

7.30 - 8.15

208

kl. 7 a,b (2 i 4 wtorek miesiąca)

26

wtorek

7.30 - 8.15

208

kl. 8A (1 i 3 wtorek miesiąca)

27

ZDW matematyka

Wioletta Niedziela

czwartek

7.30- 8.15

207

206

210

5A, 7A, 8A, 2 razy w miesiącu z podziałem na klasy

28

ZDW matematyka wolontariat

czwartek

7.30-8.15

207

206

210

5A, 5B, 7A pozostałe czwartki w miesiącu, z podziałem na klasy

29

ZRU matematyka

wtorek

7.30-8.15

210

8A, co tydzień

30

ZDW matematyka

Małgorzata Skowronek

poniedziałek

7.30-8.15

104

209

2 i 4 pon. m-ca kl.7b

1 i 3 pon. m-ca kl.8b

31

ZRU matematyka

piątek

7.30-8.15

209

8b, co tydzień

32

ZDW

Krystyna Domalik

czwartek

7.30- 8.15

311

kl.3a (1,3 tydzień )

33

413

kl.3b (2,4 tydzień)

34

ZRU -- innowacja pedagogiczna „Z ortografią za pan brat”

wtorek

11.55-12.40

311

 

35

Innowacja pedagogiczna „Czytam z klasą”

Anna Janiak-Wróbel

wtorek

11:55- 12:40

414

 

36

ZDW

czwartek

7:30-8:00

414

kl. 1b (co tydzień)

37

ZRU koło matematyczno-przyrodnicze

poniedziałek

11:55-12:40

414

kl. 1b (co tydzień)

38

ZRU zajęcia matematyczno- przyrodnicze

Urszula Konieczny

środa

11.55-12.40

107

kl. 2b (co tydzień)

39

Zajęcia wyrównawcze

czwartek

11.55-12.40

107

kl. 2b (co tydzień)

40

Zajęcia rozwijające uzdolnienie

Aleksandra Maciaszek

środa

7.30 - 8.15

209/413

kl. 8a/3b (co drugi tydzień)

41

12.50 – 13.35

104

kl. 7b

42

zajęcia sportowe

Krzysztof Faron

poniedziałek

14.30-15.15

hala

kl. 4b

43

piątek

13.40-14.30

kl. 7a/b

44

Kółko geograficzno-astronomiczne.

piątek

12.50-13.35

003

kl. 4b

45

zajęcia sportowe

SKS

Jacek Czyszczoń

wtorek

środa

15.15 - 16.30

14.30 - 16.00

hala

kl. 8

46

zajęcia rewalidacyjne

Barbara Czyszczoń

wtorek

czwartek

7.20 - 8.20

7.20 - 8.20

206 b

uczeń kl 7a

47

zajęcia rewalidacyjne

Lucyna Teper

wtorek

czwartek

13.35-14.35

13.35- 14.35

209

uczeń kl 8b

48

zajęcia rewalidacyjne

Renata Jandura

środa

czwartek

piątek

12.50-13.50

7.45-8.15

7.45-8.15

206b

uczeń kl 7b

49

ZDW j. angielski

Aleksandra Kościelniak

co drugi poniedziałek

7.30-8.00

208

uczeń kl. 7b, oraz zainteres. uczniowie

50

co drugi wtorek

13.40-14.25

208

uczeń kl 5 i kl 8b oraz zainteres. uczniowie

51

ZDW język polski

Monika Górowska

środa

12.50-13.35

207

uczeń  kl. 7b

Kontakt

Szkoła Podstawowa Nr1 im. św. Jana Bosko w Skawie ze Szkołą Podstawową Filialną w Skawie; 34-713 Skawa 584A


tel./fax.: +48 18 26 86 005, 722                    tel. komórkowy: +48 798 313 845

NIP: 7351059643, REGON: 490452751

Email: sekretariat@sp1skawa.pl
Web: www.sp1skawa.pl