Na zdjęciu znajduje się grupa dzieci siedzących na krzesłach w sali świetlicowej. Przed dziećmi, po lewej stronie stoi pielęgniarka szkolna, która prowadzi pogadankę na temat zdrowego stylu życia.

Spotkanie z p. pielęgniarką w świetlicy

Dnia 15 maja w świetlicy odbyło się spotkanie z panią Zosią – szkolną pielęgniarką, która w jasny i przystępny sposób opowiedziała dzieciom, co należy robić by być zdrowym.

Pani Zosia zwróciła uwagę na przestrzeganie zasad higieny osobistej, podkreśliła jak ważna dla nas jest higiena snu oraz zdrowe odżywianie. Uczniowie dowiedzieli się również co szkodzi zdrowiu – jakie zagrożenia wynikają z nadmiernego jedzenia słodyczy czy picia napojów energetyzujących. Pani pielęgniarka nawiązała także do realizowanego w świetlicy programu antynikotynowego „Nie pal przy mnie, proszę” i wyjaśniła na czym polega bierne palenie i w jaki sposób należy radzić sobie w otoczeniu osób palących. Świetlicowi podopieczni z dużym zainteresowaniem wysłuchali pogadanki oraz mieli okazję podzielić się swoją wiedzą wynikającą z własnych doświadczeń.

Serdecznie dziękujemy Pani Zosi za interesujące spotkanie.