Ubezpieczenia uczniów

Przedstawiamy dokumenty związane z ubezpieczeniem uczniów naszej szkoły od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW):

pdfPolisa_2023_2024.pdf

pdfCompensa-druk_zgoszenia_szkody_NNW.pdf

pdfKarta_Produktu.pdf

pdfObowizek_Informacyjny_ADO.pdf

pdfOWU_NNW_Szkolne_IV_RODO.pdf