Język angielski w świetlicy szkolnej

W ramach różnorodnych zajęć świetlicowych prowadzone są także zajęcia językowe „Gry i zabawy z językiem angielskim”, których głównym celem jest wzbudzanie u dzieci zainteresowania językiem angielskim, wrażliwości kulturowej i budowanie pozytywnej motywacji do nauki języków obcych potrzebnej na dalszych etapach edukacyjnych.

Uczniowie, w czasie tych zajęć, dzięki zróżnicowanym aktywnościom, powtarzają podstawowe zwroty, słownictwo, utrwalają proste struktury gramatyczne. Dodatkowo, podniesieniu atrakcyjności zajęć służą interaktywne gry językowe, możliwe do zrealizowania dzięki tablicy interaktywnej oraz zajęciom w pracowni komputerowej.

Uczniowie siedzą przed monitorami komputerów w pracowni komputerowej i rozwiązują łamigłówki językowe.
Uczniowie, siedząc w kole na dywanie, biorą udział w zabawie Memory game
Dwóch chłopców oraz jedna dziewczynka stoją przed tablicą i podpisują obrazki.
Grupa dzieci uczestniczy w zajęciach przed tablicą interaktywną, natomiast jeden chłopiec rozwiązuje zadanie.
Dzieci siedzą na dywanie w kole, w środku znajduje się chłopiec, który podaje innym uczniom piłkę.