informacja projektowa

Małopolska Tarcza Humanitarna

Nasza Szkoła uczestniczy w realizacji projektu „Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy - Pakiet Edukacyjny.” Projekt nr RPMP.15.02.00-12-0044/22 dofinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Głównym celem realizowanego projektu jest wsparcie i integracja z uczęszczanymi do Naszej szkoły uczniami z Ukrainy, którzy opuścili swój kraj ze względu trwająca wojnę. Warto nadmienić, iż realizacja projektu jest finansowana w 100%.

W ramach realizacji projektu:
1. Odbywają się (po 30 godzin) zajęcia muzyczno-taneczne oraz sportowe z tenisa stołowego (3 150 zł).
2. Odbyło się 6 wycieczek do Zakopanego, Rabki-Zdrój, Krakowa, Szczyrzyca i Zubrzycy Górnej wraz z wyżywieniem (26 250 zł).
3. Zakupiono 2 monitory interaktywne (18 500 zł).
4. Zakupiono 14 sztuk komputerów stacjonarnych AlInOne wraz z oprogramowaniem (70 000 zł).
5. Zakupiono pakiet pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć muzyczno-tanecznych (21 636 zł).
6. Zakupiono 5 stołów do tenisa stołowego wraz paletkami i piłeczkami (26 000 zł)
6. Zorganizowano dwa szkolenia dla nauczycieli z tematyki nauczania języka polskiego jako obcego oraz pracy z uczniami z Ukrainy (3 570 zł)

Wartość realizowanego projektu - 169 015,70 zł