Informacja o Szkole tekstem łatwym do czytania - ETR

Szkoła Podstawowa nr 1 w Skawie ze Szkołą Podstawową Filialną w Skawie jest dużą placówką.

W szkole uczy się około 230 uczniów w klasach 1-8.
W szkole pracuje około 30 nauczycieli.
Sekretariat i gabinet dyrektora są na 1 piętrze.

Pracownie są dobrze wyposażone.
W każdej sali lekcyjnej jest duży multimedialny ekran dotykowy.

Przy szkole jest duży kompleks sportowy.
Szkoła ma halę sportową.

Przed szkołą jest duży i łatwo dostępny parking.
Wejście boczne od strony przedszkola jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
Przy głównych i bocznych drzwiach są dzwonki.
Użyj ich jeśli potrzebujesz pomocy.

 

"Usługę zrealizowano w ramach projektu "Dostępny Samorząd - granty" realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Umowa nr DSG/0240 o powierzenie grantu."