Uczniowie klasy trzeciej, bawią się w basenie, podczas zajęć nauki pływania

„Już pływam” - sprawozdanie

W okresie od 04 kwietnia 2023 r. do 21 czerwca 2023 r. w naszej szkole realizowany był projekt „Już pływam” przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

W ramach projektu było zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży. Nauka pływania odbywała się na basenie „Ela” w Rabce – Zdrój, w godzinach pozalekcyjnych 2 razy w tygodniu po 1 godzinie. Nauką objęci byli uczniowie z klas I-III, utworzono 2 grupy po 15 uczestników. W trakcie realizacji projektu każdy uczestnik skorzystał z 20 godzin nauki pływania.

Realizacja projektu umożliwiła uczestnikom nabycie i udoskonalenie umiejętności pływania, poprawienie sprawność fizycznej, zapoznanie się z zasadami bezpieczeństwa w wodzie, jak i z zagrożeniami oraz ze sposobami ich zapobiegania. Przyczyniła się do poprawy bezpieczeństwa na akwenach wodnych oraz wyboru właściwych form zagospodarowania czasu wolnego dzieci - rozważnego i aktywnego spędzania wolnego czasu, integracji społecznej i wspaniałej zabawy.

Wszyscy uczestnicy byli bardzo zadowoleni z udziału w zajęciach.

Dzieci uczą się pływać w basenie pod opieką ratownika
Uczniowie klasy trzeciej, bawią się w basenie, podczas zajęć nauki pływania