Złotopiórek: Zwycięzcy Konkursu na Najładniejszy Zeszyt

Dnia 9 lutego 2024 roku odbyło się rozstrzygnięcie konkursu na najładniejszy zeszyt "Złotopiórek". Konkurs miał na celu zachęcenie uczniów klas 1-3 do starannego i systematycznego prowadzenia zeszytów oraz motywowanie ich do dbałości o jakość i estetykę notatek z zajęć. Po przeglądzie wszystkich zeszytów, wychowawcy klas wybrali

te, które były prowadzone najstaranniej. Następnie Komisja Konkursowa oceniła je i przyznała uczniom nagrody. Wszyscy wyróżnieni uczniowie zostali uhonorowani drobnymi upominkami za swoją staranność i zaangażowanie w prowadzenie zeszytów przedmiotowych.

Nagrodę za najpiękniejszy zeszyt w klasie otrzymali:

Michał Kuc, klasa Ia

Antoni Misiura,klasa Ib

Magdalena Mirek, klasa II

Maja Cieluch, klasa IIIa

Oliwia Gacek, klasa IIIb

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu oraz wyróżnionym uczniom za ich zaangażowanie i wysiłek w dbaniu o jakość swoich notatek.

 

Zdjęcie 2