Ważny komunikat dla uczniów ukraińskich !!!

Biblioteka szkolna, wraz z Panią Handzel i Gozdecką, zaprasza na zajęcia o charakterze konkursowo-zabawowym.

W dniu zajęć wszyscy uczestnicy zostaną zwolnieni z dwóch jednostek lekcyjnych.
Liczymy na waszą obecność i zaangażowanie. Wszyscy uczestnicy zajęć otrzymają

atrakcyjne nagrody.

Zapraszamy i życzymy dobrej zabawy

Regulamin szkolnego konkursu polonistycznego dla uczniów z Ukrainy
„Słowem malowane”

 

1. Cele konkursu:

• zachęcanie do zainteresowania się językiem polskim,
• rozwijanie literackich i zainteresowań,
• popularyzacja przysłów i powiedzeń,
• rozwijanie wyobraźni i kreatywności.

2. Adresaci:
• uczennice i uczniowie z Ukrainy.

3. Zasady konkursu:

• Każdy uczestnik występuje indywidualnie, walcząc o mistrzostwo w pięciu kategoriach:

Mistrz pamięci
Mistrz czytania
Mistrz ortografii
Mistrz logiki
Mistrz pisania

4. Nagrody.
a. Sponsorem nagród jest Dyrekcja Szkoły.